FACEBOOK LIVE SANTAI MENCERITAKAN KEMUDAHAN YANG TERDAPAT DI PUSAT INTERNET KOMUNITI.

Aktiviti terkini | 24 JANUARI 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook Page Pusat Internet Langgar

Tujuan :
• Memberi Kemudahan akses internet secara kolektif kepada komuniti
• Memberi Pendedahan teknologi IT kepada penduduk luar bandar setaraf dengan bandar
• Supaya komunti dapat memanfaatkan kemudahan disediakan untuk meningkat taraf ekonomi dan social
• Membantu komuniti setempat dengan perkhidmatan yang tersedia di PIK

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi Kemudahan akses internet secara kolektif kepada komuniti dan pelajar.
• Memberi Pendedahan teknologi IT kepada penduduk luar bandar setaraf dengan bandar.
• Supaya komunti dapat memanfaatkan kemudahan disediakan untuk meningkat taraf ekonomi dan social.
• Membantu komuniti setempat dengan perkhidmatan yang tersedia di PIK iaitu kelas computer dan kelas keusahawanan.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :