FACEBOOK LIVE DIGI ABADI

Aktiviti terkini | 10 JANUARI 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook Page Pusat Internet Langgar

Tujuan :
• Memberi pendedahan dan informasi kepada semua komuniti tentang Plan Digi Abadi bersama Insurans Hayat Percuma RM40,000.

Kelebihan Aktiviti :
• Menggunakan medium platform Facebook sebagai langkah untuk komuniti mendapatkan informasi tentang plan Prabayar Digi yang boleh di dapati di Pusat Internet.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :